Sve o AutoProfil berzi poslova registrujte se, isprobajte, javite nam šta mislite

1. Poslove kreiraju vozači, koji su registruju na sajtu AutoProfil.rs.
2. Registrovani auto servisi primaju email obaveštenja o novim poslovima, i odgovaraju na one poslove koji su im zanimljivi.
3. Vozač prima email ponudu i prihvata je online ili poziva auto servis da zakaže dolazak.
Samo auto servisi koji su registrovani i koji se nalaze u blizini vozača, što tipično znači da se vozač i auto servis nalaze u istom mestu-gradu. Servisi koji nisu registrovani ne mogu ni da vide poslove. Registrovani servisi ne vide poslove iz drugih mesta.
Kada nemate vremena, nemojte slati ponude. Mi ćemo Vas svakako obaveštavati o pristiglim novim poslovima, a Vi se uključite kada budete želeli dodatni posao.
Da, sve ponude koje ste poslali su uvek vidljive na stranici Poslate ponude. Takođe su vidljive i prihvaćene ponude.